Korte oplossingsgerichte therapie

Korte oplossingsgerichte therapie richt zich op de verhalen die personen over zichzelf vertellen. Personen die in het verleden problemen ervoeren, hebben vaak een 'faalverhaal'. Net als hun problemen ligt het faalverhaal in het verleden.

Korte oplossingsgerichte therapie wil van dat faalverhaal een succesverhaal maken. De nadruk komt te liggen op de succesvolle oplossingen die de persoon al eerder toepaste en wat er in het heden al beter gaat dan vroeger. Het succesverhaal eindigt met de positieve veranderingen die de persoon nu al maakt en hoe die oplossingen een verrijking zijn voor het leven van de persoon.

Doordat de persoon zijn of haar verhaal van probleemgericht in oplossingsgericht verandert, nemen de klachten aanzienlijk af.

Voor sommige personen is het vreemd dat je zomaar je verhaal over je leven kunt veranderen. Ze gaan ervan uit dat er maar één waarheid is. Het idee dat iedereen zijn eigen persoonlijke perceptie van de waarheid heeft, is zowel nieuw als bevrijdend.

Door het eigen verhaal vanuit een oplossingsgericht perspectief te bekijken, ontstaan er mogelijkheden die daarvoor onmogelijk leken.