MBCT

(Mindfulness Based Cognitive Therapy)

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie is een nieuwe effectieve vorm van psychotherapie. Het is een combinatie van Mindfulnesstechnieken en cognitieve therapie. Met MBCT leer je de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zodat er innerlijke rust en vrede wordt bereikt.

Mindfulness: Gericht op geluk
De meeste therapievormen zijn erop gericht problemen te verminderen (we noemen deze therapieën probleemgericht). Eigenlijk is dat vreemd, want veel problemen zijn niet eenvoudig op te lossen. Ze vormen een onderdeel van ons bestaan. We lossen op wat we kunnen en wat niet op te lossen valt, zullen we moeten accepteren.

Vrijwel iedereen met problemen zegt dat ze gelukkiger zouden willen zijn. Als er meer momenten van geluk zouden zijn , dan wordt de last van hun problemen een stuk draaglijker. Mindfulness is bij uitstek geschikt om dat doel te bereiken. Mindfulness richt zich namelijk, veel meer dan andere therapieën, op hoe je gelukkiger kunt worden. Het zorgt ervoor dat problemen het leven niet langer beheersen, zodat ruimte ontstaat voor vrede, geluk en heling.

MBCT richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.
Momenteel wordt MBCT bij diverse klachten en doelgroepen toegepast. MBCT is succesvol als terugvalpreventie methode bij recidiverende depressies. Er zijn verschillende niet-gecontroleerde studies en gevalbesprekingen van mindfulness die de werkzaamheid laten zien bij diverse stoornissen.