Hypnotherapie of brainspotting als remedie tegen een burn-out

28-06-2017

Ik ben op, ik voel me uitgeblust, leeg,... De motivatie om te gaan werken is helemaal weg. Dat zijn de meeste klachten die wijzen op een burn-out. Een burn-out krijg je niet van de één op de andere dag. Het is een langzaam proces. Vaak is professionele hulp noodzakelijk.

Je hebt drie indicatoren die wijzen op een burn-out

1. Emotionele uitputting
Het belangrijkste kenmerk van burn-out is het verlies van energie (anergie), initiatief en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput. Er is sprake van afvlakking van het gevoelsleven (hypesthesie), een soort robotgevoel: men voelt zich niet meer betrokken, registreert van alles, maar voelt niets. Het vermogen om plezier te beleven aan de dagelijkse dingen is verdwenen (anhedonie) en men kan zich ook niet meer verheugen op leuke dingen, zoals een vakantie.

2. Afstandelijkheid ten opzichte van het werk
Er is sprake van een afgenomen betrokkenheid en een veranderde houding ten opzichte van het werk, werkgever en collega's. Vaak is er sprake van een negatieve en cynische houding tegenover de medewerkers en het werk.

3. Afgenomen cognitieve functies
Het vermogen om te creatief te denken is afgenomen, er is sprake van besluiteloosheid, vergeetachtigheid en verlies van concentratie en aandacht. Het gevolg is onder andere dat problemen niet meer aangepakt kunnen worden, prestatie en succes in werk nemen af, hetgeen weer gepaard gaat met een negatieve zelfwaardering en onzekerheid (negatieve vicieuze cirkel).

Verschil tussen burn-out en depressie
Een burn-out is bijna altijd werk gerelateerd. Bij een depressie is dat niet altijd het geval. Mensen in een burn-out zijn afkerig ten opzichte van alles wat met eisen of werk te maken heeft. Ze zijn altijd heel enthousiast geweest, maar nu is het vat leeg. Ze gaan zich automatisch afschermen van werk gerelateerde dingen. Het gaat vaak om perfectionistische personen. Vandaar ook die bevlogenheid. Ze leggen de lat hoog, werken hard, zijn plichtsbewust en hebben moeite met nee zeggen. Het zijn de meest gewenste werknemers die op de eerste rij staan voor een burn-out.

De combinatie van je persoonlijkheidskenmerken en een werksituatie die je niet beschermt tegen je eigen valkuilen, is gevaarlijk. Leidinggevende hebben vaak te veel vertrouwen in deze mensen. Ze gaan ervan uit dat deze mensen goed bezig zijn en alles aankunnen. In principe is dat ook zo. Maar omdat ze geen grenzen kunnen trekken , investeren ze veel om hun taakeisen te halen en boeten ze op andere vlakken in. Het zijn deze mensen die gaan uitvallen. Ze zien dit als een persoonlijk falen en kunnen uiteindelijk niets meer.

Mensen die perfectionistisch zijn en blijven overpresteren zullen inboeten aan energiebronnen . dat is het eerste wat ze gaan schrappen. Ze willen geen kritiek en geen fouten maken. Wat zie je? Als ze die energiebronnen schrappen gaan ze net wél fouten maken en valt heel het systeem als een pudding in elkaar. Het is heel moeilijk voor iemand die overgepresteerd heeft om dit te kunnen plaatsen.

Uit het dal klimmen

Eens het werk wegvalt, komen ze er zelf snel bovenop. Dan ontdekken ze opnieuw wat het is om gezellig te gaan uiteten, om te schaatsen of familie of vrienden eens meer te bezoeken. Je moet weten dat het dal er diep is. De mensen die erin zitten willen niets liever dan eruit raken. Eens ze het werk kunnen loslaten, willen ze hun energie terug. Ze zijn die niet kwijt, ze moeten hem alleen terugvinden. Als ze dit goed aanpakken, worden ze tevreden en gezonde werknemers. Ze zijn prestatiegericht maar ze weten dat er grenzen zijn. Het traject dat mensen afleggen is inspirerend. Het grote probleem is dat ze eerst heel erg diep moeten vallen om tot dit besef te komen. Gemiddeld moet je rekenen op 4 tot 8 maanden om erbovenop te komen. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat ze het werk kunnen loslaten. Na een maand thuis zijn , gaat een deel van de emotionele uitputting al beter zijn. Als je terug wat energie hebt, kan je pas beginnen met de therapie of coaching. Je mag nog zeker drie maanden tellen om te werken rond waarderen. Daarna volgt de re-integratie.

Brainspotting en hypnotherapie zijn twee krachtige therapievormen om o.a. stress gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld een burn-out aan te pakken. Brainspotting en hypnotherapie laten zich ook uitstekend integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Brainspotting en hypnotherapie kunnen een zeer nuttige aanvulling zijn op lichaamsgerichte therapieën zoals acupunctuur, biofeedback, fysiotherapie, haptonomie, chiropractie, enzovoort.